mij-DPM (Domeniul Psiho-Motric: educație fizică și sport)