Incheiat

Proiectul "Copiii în armonie"

PROIECT EDUCAȚIONAL - ediția a II-a

Argument, justificare, context (analiză de nevoi)

  • Cea de a doua ediţie a proiectului ,,Copiii în armonie” vizează dezvoltatea deprinderilor de toleranţă şi empatie stimulând un sentiment de încredere şi de altruism faţă de aproape. Pornind de la aceste considerente, proiectul urmăreşte înţelegerea, de către toţi participanţii implicaţi, că diversitatea poate însemna egalitate, nefiind o justificare pentru marginalizare şi excludere. Astfel, prin diferite activităţi, copiii învaţă să se exprime,

să comunice şi să iubească.

C.2. Scopul proiectului

  • Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii în raport cu drepturile fundamentale ale copilului.

C.3. Obiectivele specifice ale proiectului

  • Dezvoltarea interesului a 1000 preşcolari şi 62 cadre didactice pentru respectarea drepturilor fundamentale ale copilului, și implicarea acestora în activități ce vizează dezvoltarea deprinderilor de toleranță, acceptare, nondiscriminare etc., într-o perioadă de 9 luni.
  • Realizarea, prin mijloace practice sau plastice, la nivelul fiecărei unităţi participante, a unui personaj care să întrunească valorile insuflate de drepturile fundamentale ale copiilor: toleranţă, prietenie, bunătate, egalitate, echitate, libertate etc.
  • Organizarea, în cadrul Grădiniţei nr. 34, a unei expoziţii cu personajele realizate de copii, pe o perioadă de 3 luni.
  • Interpretarea unui dans tradițional aparținând diferitelor minorități/comunități etnice din țara noastră cu o durată de 3 minute, de către o trupă formată din 10 dansatori (preşcolari/școlari sub îndrumarea cadrelor didactice), în ziua concursului;
  • Valorificarea activităţii prestate de trupele de dans/unitate şcolară, în urma jurizării, prin oferirea a 5 premii I, 10 premii II, 10 premii III şi 100 diplome de participare.

Diseminarea rezultatelor proiectului în 50 de unităţi participante, într-un interval de 3 luni din momentul finalizării proiectului.