În curând

Proiectul "Micul Românaș"

PROIECT REGIONAL - ediția a V-a

Cea de a şasea ediţie a proiectului educaţional Micul Românaş îşi canalizează activităţile asupra literaturii de inspiraţie folclorică, din nevoia, paradoxală, de nou. Ajunşi la un nivel de saturaţie maxim în raport cu clasicele scrieri pentru copii, se resimte nevoia de a ne întoarce la folclor, acolo unde suntele şi cuvintele curg agale şi abundă de oralitate, preşcolarii rezonând extrem de uşor cu acestea. Poveştile, povestirile, basmele, snoavele, legendele, proverbele, zicătorile, ghicitorile, formulele recitatori, cântecele de leagăn şi multe alte forme de manifestare a literaturii de inspiraţie folclorică pot constitui fundamentul unei dezvoltări culturale armonioase, dezvoltând gustul estetic. Evoluând din punct de vedere cognitiv, trecând de la imperativul didactic la conştientizare, copiii îşi pot dezvolta deprinderile de lectură rămânând, în cele din urmă, fideli cuvântului scris şi tributari textelor folclorice cu care odinioară au luat contact. Un rol deosebit în procesul instructiv-educativ al copiilor îl deține înțelegerea reperelor culturii tradiționale, deoarece pe lângă valoarea estetică, se identifică și cea socială. Cultura populară are valoare morală. De aceea, valorificarea și promovarea folclorului prin educație face parte integrantă din responsabilităților cercetătorilor etnologi. Este o nevoie resimțită acut în societatea contemporană, din cauza frecventelor simpatii pentru modernele obiceiuri și tradiții străine în detrimentul celor autohtone, moștenite de generații. Aşadar, fiecare an – o nouă provocare, noi modalităţi de a demonstra frumuseţea şi bogăţia spirituală a unei noi generaţii care, cu ajutorul celor mari, îşi va înfige adânc rădăcinile în tradiţia milenară a poporului român.

Galerie foto