În curând

Proiectul "Micul Românaș"

PROIECT REGIONAL - ediția I

Într-o lume aflată în permanentă schimbare, într-un ritm alert de viaţă citadină, copiii, vlăstarii unei noi generaţii ceva da piept cu o societate înproces de vindecare socială dar şi de alienarefaţă de tot ce înseamnă tradiţional, sunt izbiţi din toate părţile de interferenţe culturale, fiind astfel în pragul unei crize identitare de neimaginat pentru un popor cu un izvornesecat de tradiţii şi obiceiuri  culturale.

Din  păcate, un rol negativ în această criză identitară îl au şi mijloacele media care promovează din ce în ce mai mult cultura altor popoare decât pe cea tradiţională şi astfel, copiii din mediul urban, care  nu au luat contact cu tradiţia culturală românească atât datorită rupturii definitive cu mediul rural cât şi datorită desconsiderării originilor ţărăneşti, sunt singurii care au de suferit atât pe termen scurt (ratarea unor etape tradiţionale esenţiale pentru formarea caracterului tradiţional) cât şi pe termen lung (transformarea copiilor de astăzi în adulţii de mâine care vor fi fără origini, rupţi de tradiţii). Aşadar, prin necunoaşterea propriei tradiţii, copiii se vor orienta spre cea a altor popoare.

De ce Halloween şi nu Sfântul Andrei? De ce Sfântul Valentinşi nu Dragobetele? Aceste întrebări fără un răspuns clar fac parte dintr-o listă demoralizator de lungă, listă ce ar trebui contra balansată în favoarea tradiţiei culturale româneşti.

Datorită vârstei precoceşi a caracterului încă neformat şi nealterat de influenţele externe, preşcolaritateaşişcolaritateamicăsuntvârstele la care are locdezvoltarea socio – culturalăşiemoţionalăprecumşi a dragostei de ţarăşi de tot ceeaceînseamnătradiţional. Copiiisuntatraşi cu precădere de jocurile de rolşi de tot ceeacepresupunacestea (costume, măşti, ritual), joculfiind la aceastăvârstă o manieră de adaptare a realului la propriuleu, fărăteamaunorconsecinţesaurepercursiuni. Este unmijlocgratuit de relaţionareşisocializare.

Un bun prilej pentru realizarea acestor obiective îl constituie proiectul educaţional Micul Românaş  care urmăreşte familiarizarea copiilor cu tradiţiile şi obiceiurile româneşti de peste an, cu creaţiile artistice poporane şi meşteşugurile tradiţionale prin intermediul concursurilor, festivalurilor, expoziţiilorşi, nu înultimulrând al serbărilor.

Galerie foto