Programul zilnic

Program zilnic (3-5/6 ani) - grupe cu orar prelungit

REPER ORAR JOCURI SI ACTIVITATI ACTIVITATI TEMATICE RUTINA ȘI TRANZIȚII
13:00 - 15:30

Activităţi de relaxare

Jocuri şi activităţi liber-
alese (facultativ, pentru

copiii care nu dorm sau
care se trezesc între timp)
sau Activități recuperatorii,
ameliorative, de dezvoltare
a înclinaţiilor personale /
predispozițiilor /
aptitudinilor

-

Rutine şi tranziţii care să vizeze pregătirea copiilor pentru perioada de
somn/relaxare (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi
de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire, deprinderi de lucru
independent etc.)

15:30 - 16:00
-
-

Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)

16:00 - 17:30

Jocuri şi activităţi liber-
alese

(jocuri pe centre de interes,
jocuri de mișcare, jocuri
distractive, concursuri,
spectacole de teatru, audiții
literare/muzicale, activități
în aer liber, vizite etc.)

Activităţi recuperatorii şi ameliorative, pe
domenii experienţiale
Activități de dezvoltare a înclinaţiilor
personale / predispozițiilor / aptitudinilor

Rutine şi tranziţii care să vizeze pregătirea copiilor pentru activitățile
liber-alese și, implicit, derularea jocurilor de dezvoltare a aptitudinilor
individuale (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de
ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire, deprinderi de
comunicare și cooperare, deprinderi de lucru independent etc.)
Opțional (în cazul în care se derulează, acesta se va desfășura numai pe
o singură tură, dimineața sau după amiaza, sau altenativ/pe ture, o dată
pe săptămână)

17:30 - 18:00
Jocuri şi activităţi liber- alese (joc liber)
-

Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat

copilul
Rutină: Plecarea copiilor acasă (deprinderi specifice)

NOTĂ: Alocările orare, pe tipuri de activități, sunt orientative și vor sta la baza elaborării Programului zilnic din cadrul Regulamentului de ordine interioară. Activitățile recuperatorii individualizate sau pe grupuri mici pot fi diferite exerciții logopedice, motorii, de coordonare oculo-motorie, de atenție, de memorie etc., determinate de nevoi individuale ale unor copii din grupă și care pot fi derulate în funcție de disponibilitatea copiilor la momentul respectiv din program.